4.11.57

Himizu


"รักรากเลือด - Himizu"  เป็นเรื่องราวซากปรักหักพังของชีวิตผู้คนในอีกมุมหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ดูแล้วรันทดหดหู่มืดมนแต่ท้ายสุดกลับมีแสงสว่างในความมืดนั้นให้เห็นรางๆ และค่อยๆ แจ่มชัดขึ้น ซึ่งก็คือ
 "ความหวัง ความดี คุณค่าของความเป็นคน และการไม่ยอมแพ้ของมนุษย์" 
หมายเหตุ : himazu แปลว่า ตัวตุ่น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น