20.4.56

the notebook

สมุดบันทึกบางเล่ม สวยจนรักมันมาก จบลงที่ไม่่กล้าใช้สักที

13.4.56

ถึงจะเก่าเราก็รัก

กำไลไม้เก่า ถลอกกำลังดี 10-
หลายปีแล้วที่ฉันไม่ได้ซื้อเสื้อผ้าใหม่ กระเป๋าใหม่ รองเท้าใหม่ หรือของกระจุุกกระจิกต่างๆ เท่าที่อารมณ์หญิงอยากได้เช่นแต่ก่อน ด้วยเพราะสมองสั่งว่าข้าวของต่างๆ ที่เกี่ยวกับแฟชั่นความงามนั้น ตอนนี้มันมีปริมาณล้นโลก แทบที่ว่าไม่จำเป็นต้องผลิตขึ้นมาใหม่ ก็ยังสามารถซื้อหามาใช้ได้อีกสิบชั่วอายุคน กล่องใบนี้เป็นบันทึกข้าวของประดามีที่ได้มาจากตลาดนัดมือสอง สาม สี่ ..ที่ฉันนำมันมาใช้งานใหม่อีกครั้ง
กระเป๋าเรโทร 140-
คลัชต์หวายสาน ได้มา 80-