11.10.55

Bagan before sunset


ทะเลเจดีย์ ที่พุกาม

หากศรัทธาคือดอกไม้
ที่พุกามคงเป็นทุ่งดอกไม้สวยงามที่เบ่งบานเต็มพื้นที่ 42 ตารางกิโลเมตร 
แต่เป็นดอกไม้รูปร่างเหมือนเจดีย์ที่ก่ออิฐถือปูนด้วยศรัทธาธรรม
เมือก่อนเราเรียกพุกามว่าดินแดนเจดีย์สี่พันองค์ หากการสำรวจล่าสุด( 2521)

นี่ล่าสุดแล้วนะ อืมม์ ... ตอนนี้พบเหลือแค่ 2,230 เจดีย์ ( อยู่ดูได้เป็นเดือนยังไม่หมดเลยมั้ง) 

อาจเพราสภาพอากาศที่นี่มีความชื้นน้อย ออกไปทางร้อน จึงทำให้พุกามยืนยงคงทน และการใช้อิฐ


การเรียงอิฐแบบโบราณ บวกกับความศรัทธาเคารพของชาวพุทธในพม่า 
ทำให้อาณาจักรเจดีย์พันๆ องค์คงทนอวดความสวยงามอย่างที่เห็นกันอย่างที่บอกเจดีย์มีเป็นพัน วันเวลาที่ไปมีน้อยนิด
แล้วยังไง...ไม่หนำใจเลย ต้องไปใหม่อีกสักรอบ..ใช่ไหม

1 ความคิดเห็น:

  1. แล้วยังไง...ไม่หนำใจเลย ต้องไปใหม่อีกสักรอบ..ใช่ไหม
    *************************************

    จากคำข้างบนนี้....เราว่าจะมีอีกหลายรอบมากกว่าละมั้ง ทริปปี้ :>

    ตอบลบ