7.1.55

คนแปลกหน้าในสายลม

สายลมต่างถิ่นทำให้ คนแปลกหน้าแช่มชื่น ตื่นตัว
การให้รางวัลชีวิตด้วยการเดินทางเป็นของขววัญอันล้ำค่า
แม้ว่าการอยู่บ้านคือความอบอุ่นปลอดภัย
หากแต่มนุษย์ใดไม่แสวงหาความเร้าใจให้ตัวเอง
สีสันและเรื่องราวอาจจืดชืดไร้รส
พาตัวเองออกไปปะทะลมต่างถิ่นบ้าง.. แม้เป็นทางเล็กๆ เชื่องช้า
แต่ขอยืนยันว่า...ยังคงเดินอยู่ เช่นเดิม

2 ความคิดเห็น: